Zasedání synodní rady 19.07.2022

8. srpna 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 19. července 2022. 

Zasedání synodní rady 19.07.2022
8. srpna 2022 - Zasedání synodní rady 19.07.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 19. července 2022 projednala celkem 37 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • SR potvrdila volby farářů a farářek ve farních sborech ČCE: br. Michala Vogla za faráře v Uherském Hradišti, br. Miloše Vavrečky za faráře v Pozděchově, br. Otakara Mikoláše za faráře na Vsetíně – Horním sboru, br. Radka Matušky za faráře v Horním Slavkově, v Nejdku, v Ostrově nad Ohří a v Podbořanech, a dále ses. Světlany Greplové za jáhenku FS ČCE v Hodoníně.
 • SR vyslala ses. Julianu Hamariovou a Radmilu Včelnou k duchovenské službě v Diakonii ČCE.
 • SR jmenovala na návrh Martinského grémia br. Pavla Pokorného administrátorem večerních bohoslužeb u Martina ve zdi, a to na dobu jednoho roku.
 • SR prodloužila pověření ses. Michaely Krištůfkové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE v Českých Budějovicích.
 • SR souhlasila s ukončením zaměstnaneckého poměru pastorační pracovnice ses. Jaroslavy Kordiovské dohodou a děkuje za její dosavadní službu. Na místo pastoračního pracovníka ve FS ČCE Kloboukách u Brna nově povolala br. Petra Zajíce.
 • SR vzala na vědomí rezignaci br. Jiřího Palána na členství v Komisi pro přípravu na rozhovor s lidmi z LGBTQ+ komunity a děkuje za jeho dosavadní službu. SR jmenovala br. Mikuláše Zoubka členem této komise.
 • SR souhlasila s ukončením zaměstnaneckého poměru br. Alberta Rocchiniho dohodou.
 • SR udělila ses. Janě Hofmanové krátkodobé studijní volno ve dnech 23. 7. - 5. 8. 2022.
 • SR se podrobně zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a zprávami o vizitacích ve farních sborech a vzala je na vědomí.
 • SR přijala zprávu br. Jakuba Pavlúse o ekumenickém studijním kurzu v Josefstalu, který měl letos téma „Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy (2 Tim 1,7) – Křesťanská identita v měnící se Evropě".
 • SR přijala zprávu ses. Jany Hofmanové ze setkání jihovýchodní regionální skupiny GEKE, které po dvou odkladech proběhlo v květnu ve Wroclawi. Tématem byl především dokument Církev a demokracie, zkušenosti Polska po 2. světové válce i aktuální dění na Ukrajině a pomoc válečným uprchlíkům.
 • SR předběžně souhlasila se zapojením ČCE do projektu EU Virtuální církev, který by se realizoval ve spolupráci s Archivem evangelické církve a. a h. v. v Rakousku.
 • SR se rozhodla poskytnout dar z. s. Evangnet ve výši 50 tis. Kč.

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).