Zasedání synodní rady 06.09.2022

12. září 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 6. září 2022.

Zasedání synodní rady 05.04.2022
12. září 2022 - Zasedání synodní rady 06.09.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 6. září 2022 projednala celkem 22 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body: 

  • SR potvrdila volbu ses. Vlasty Groll za farářku FS ČCE v Chebu.
  • SR zřídila místo celocírkevního pastoračního pracovníka ve FS ČCE v Ústí nad Labem a pověřila br. Romana Jonczyho výkonem této služby na poloviční úvazek.
  • SR souhlasila s prodloužením neplaceného volna ses. Emílie Ouzké do 31. 5. 2026 z důvodu péče o děti do 15 let věku.
  • SR jmenovala br. Romana Mazura poslancem ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty.
  • SR pověřila ústřední církevní kancelář organizací školení o problematice sexuálního zneužívání pro členy pastýřských rad a dále on-line školení pro právníky pastýřských rad v otázce právních aspektů sexuálního zneužívání.
  • SR revidovala znění Příručky pro vikariát a jáhenskou praxi ve věci ustanovení o příspěvku na bydlení.
  • SR se podrobně zabývala zprávami z vizitací v seniorátech a vzala je na vědomí.
  • SR vzala na vědomí zprávu Gerharda Frey Reininghause o účasti na lužickém Kirchentagu v Görlitz. Kirchentagu se zúčastnilo asi 2000 lidí. Na pořadu byly bohoslužby, diskuse, hudba, trh možností a další příležitosti k setkání a sdílení. Akce byla důležitá zejména pro obnovení či navázání kontaktů po dlouhém období pandemie.
  • SR se zabývala koordinací vztahů se zahraničními partnery a dalšímu subjekty se vztahem k ČCE, dále podrobně řešila možné škody plynoucí z nedostatečného řízení běžících velkých projektů ve sborech, resp. jak předcházet případným rizikům škod u projektů, které jsou prozatím v přípravné fázi.

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).