Zasedání synodní rady 05.04.2022

7. dubna 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 5. dubna 2022.

Zasedání synodní rady 06.04.2022
7. dubna 2022 - Zasedání synodní rady 05.04.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 5. dubna 2022 projednala celkem 22 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body: 

  • SR se podrobně zabývala přípravami podkladů pro 4. zasedání 35. synodu ČCE, které se bude konat 19.-21.května 2022 ve Svitavách.
  • SR souhlasila s poskytnutím prostředků ze sbírky na pomoc Ukrajině na realizaci adaptačních skupin pro středoškoláky (personální i provozní náklady) na školách Evangelické akademie: Bratrská škola v Praze: 150 tis. Kč,  EA Praha: 150 tis. Kč; EA Brno SZŠ + VOŠ: 80 tis. Kč.
  • SR potvrdila volby farářů – br. Michala Šourka ve sboru v Dobříši a br. Pavla Knorka ve sboru v Sokolově.
  • SR udělila ses. Haně Honsnejmanové osvědčení způsobilosti ke službě výpomocné kazatelky z řad ostatních členů církve.
  • SR zachovala způsobilost k ordinované službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve br. René Hudcovi ze sboru v Soběhrdech a br. Ivo Šimůnkovi ze sboru v Lounech. A dále zachovala způsobilost k ordinované službě výpomocné kazatelky z řad ostatních členů církve ses. Drahomíře Pešlové ze sboru v Sázavě.
  • SR pověřila ses. Jitku Voglovou jako pastorační pracovnici ve sboru v Uherském Hradišti.
  • SR přijala ses. Kristýnu Malíškovou Pileckou do vikariátu.
  • SR souhlasila se změnou názvu SOŠ sociální a zdravotnické – EA na „Střední zdravotnická škola Náchod – Evangelická akademie“.
  • SR souhlasila se zřízením nového střediska Diakonie ČCE ve Vendolí.