Úvodní sborová zásilka

10. ledna 2022

Vážené sestry, vážení bratři,

zdravíme Vás srdečně z ÚCK na prahu nového roku, jejž otevíráme zamyšlením synodní rady nad biblickým heslem pro letošní rok: Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.

Naše církev se dlouhodobě zabývá tematikou lidských práv u nás i ve světě, má k tomu i svou pracovní komisi. Právě tam vznikl nápad vyhlášení studentské literární soutěže s lidskoprávní tematikou. Do soutěže se mohou svými eseji zapojit žáci a studenti od 12 do 20 let. Letošní téma „Nejsem rasista, ale…“ je spojené s následnou konferencí v Senátu PČR u příležitosti Mezinárodního dne proti rasismu. Právě tam budou 17. března 2022 slavnostně vyhlášeni vítězové.

Budeme rádi, když budete informace o soutěži sdílet ve svém sboru a okolí, na webu a sociálních sítích. Uzávěrka zaslání prací je 18. února. Další informace, odkaz na přihlášku najdete tady. Materiály ke sdílení jsou ke stažení tamtéž.

Připojujeme věc také zcela praktickou, a to aktuální sazby pro výpočet stravného a cestného pro letošní rok.
Tento a další dokumenty a informace k tématu pracovních a jiných cest najdete na https://ustredicce.e-cirkev.cz/dokumenty-temata/pro-farni-sbory/.

Žádáme také ty, kdo si nárokují v ÚCK proplacení cestného za rok 2021, aby cestovní příkaz zaslali nejpozději do 15. ledna 2022.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Alice B. Pištorová
referentka sekretariátu

Biblické heslo roku 2022
Cestovní náhrady pro rok 2022