Zahájení první etapy prodeje nového evangelického zpěvníku

15. dubna 2021

Vážené sestry, vážení bratři,

přijměte přiložený dopis bratra synodního seniora s informacemi ohledně zahájení první etapy prodeje nového zpěvníku.

S pozdravem z ÚCK

Alice B. Pištorová
referentka sekretariátu

Zahájení první etapy prodeje nového evangelického zpěvníku