Vzkaz ČCE lidem v první linii (poděkování, modlitba)

5. března 2021

Milé sestry, milí bratři,

během včerejšího a dnešního dne do většiny zdravotnických zařízení v České republice adresujeme následující vzkaz.
Je určen lidem, kteří v těchto dnech obětavě slouží v nemocnicích, zařízeních sociálních služeb i přidružených provozech:

„Vážení a milí,

v této době zuřící pandemie nesete na svých bedrech velký díl břemene, které doléhá na nás všechny. Sloužíte obětavě v první linii, naplno tváří v tvář utrpení. Musíte se více než kdykoli předtím vyrovnávat se skutečností, že vaši pacienti umírají, že zdroje materiální i lidské, které máte k dispozici, jsou omezené.

Ujišťujeme Vás o tom, že to je břemeno nás všech. Víme, že děláte vše, co je ve Vašich silách, dokonce více, než je možno chtít a očekávat. Ale častokrát není v lidské moci smrti zabránit. A je nesmírně těžké přijmout svá omezení a bezmoc.

Myslíme na Vás s porozuměním, s obdivem, s láskou. Jako jednotlivci i společenství našich sborů se modlíme za uzdravení nemocných, za úlevu v jejich utrpení a umírání, modlíme se za trpělivost a naději jejich blízkých a také za sílu a naději pro Vás lékaře, sestry, pečovatele.

Ze srdce Vám přejeme, abyste nacházeli oporu u svých blízkých, nadřízených, přátel, sousedů. Abyste nalézali dobrou odbornou pomoc supervizní a psychoterapeutickou. A také duchovní. Naši nemocniční kaplani a faráři (www.e-cirkev.cz/pomocvpandemii) tu nejsou jen pro věřící, může se na ně obrátit kdokoli, kdo hledá pochopení, posilu a povzbuzení. Jsme si jisti, že podobně to vnímají i ostatní církve.

Pán Bůh Vám žehnej.“

web: https://www.e-cirkev.cz/aktuality/vzkaz-evangelicke-cirkve-lidem-v-prvni-linii/
Facebook: https://www.facebook.com/Ecirkev/posts/2770708883181613
Twitter: https://twitter.com/Ecirkev/status/1367555737824673793

Pokud vzkazu můžete věnovat pozornost ve svých sborech a efektivně jej tak rozšíříte mezi zdravotnický i nezdravotnický personál (a dobrovolníky), budeme Vám moc vděční. Děkujeme.

Mnoho sil i uchopitelnou naději Vám i Vašim blízkým do příštích dnů přeje a srdečně zdraví

Jiří Hofman
komunikace s veřejností a médii

Vzkaz do první linie