Vyhlášení sbírky solidarity pro rok 2021

3. června 2021

Vážené sestry, vážení bratři,

přijměte přiložený dopis s připomenutím celocírkevní sbírky solidarity sborů.

S pozdravem z ÚCK

Alice B. Pištorová
referentka sekretariátu

Vyhlášení sbírky solidarity pro rok 2021