Vyhlášení celocírkevní sbírky pro Evangelickou akademii

24. srpna 2021

Vážené sestry, vážení bratři,

přijměte přiložený dopis k celocírkevní sbírce pro Evangelickou akademii, která připadá na první zářijovou neděli, tj. 5. 9. 2021.

Vyřizuje a z ÚCK srdečně zdraví

Alice B. Pištorová
referentka sekretariátu

Sbírka pro EA 2021