Veřejná výzva k podpoře lidských práv v Bělorusku

27. ledna 2021

Milé sestry, milí bratři,

synodní rada dnes veřejně vyzvala k podpoře lidských práv v Bělorusku.

„Přicházíme s touto výzvou v čase, kdy mezinárodní pozornost kolísá a protestující čelí značnému vyčerpání. O to více považujeme jako církev za důležité běloruský lid různými způsoby podporovat. Chystáme společnou bohoslužbu, spolupracujeme s místní běloruskou komunitou. Na neblahou situaci v zemi chceme upozorňovat ve veřejném prostoru i v rámci Evropské unie a prostřednictvím mezinárodních ekumenických organizací. Hledáme cesty, jak konkrétní potřebné podpořit finančně,“ stojí mimo jiné v prohlášení, jehož celé znění najdete v příloze.

Chcete-li se ve svých sborech k tomuto apelu přidat a zvýšit tak jeho dosah, prosíme vás o sdílení článku a příspěvku na Facebooku:

- https://www.e-cirkev.cz/aktuality/synodni-rada-vyzyva-k-podpore-utlacovanych-v-belorusku/
- https://www.facebook.com/Ecirkev/posts/2746095905642911

…připojit se lze také přímou podporou aktivit lidskoprávních organizací, společnými modlitbami, prosbami za zlepšení neutěšené situace, zviditelněním tématu na stránkách sboru a v rámci sborových oznámení nebo dalšími společnými (např. ekumenickými) aktivitami v nadcházejícím postním období.

Situaci nadále sledujeme. Jsme v kontaktu s běloruskou komunitou v Česku, na závěr března připravujeme česko-běloruskou bohoslužbu (včas na ni upozorníme na církevním webu) a k veřejné podpoře chceme vyzvat i mezinárodní ekumenickou komunitu.

Srdečně zdraví

Jiří Hofman
komunikace s veřejností a médii

Výzva k podpoře utlačovaných v Bělorusku