Usnesení 3. zasedání 35. synodu ČCE + Informace o změnách v povolávání kazatelů

16. června 2021

Všem sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické

Usnesení 3. zasedání 35. synodu ČCE

 Milé sestry, milí bratři,

dne 21. května t.r. se konalo 3. zasedání 35. synodu ČCE.

Usnesení uvedeného zasedání vyhlásila synodní rada dne 15. června 2021; dostupná jsou na webu synodcce.cz v rubrice Usnesení synodů.

Kromě přímého náhledu je soubor usnesení včetně příslušných tisků a dalších příloh ke stažení zde (velikost zipu = cca 18 MB). Po stažení do počítače zip dekomprimujte a zachovejte soubor usnesení se složkou příloh v jednom adresáři, aby byly funkční odkazy (prokliky) na synodní tisky a další přílohy.

Budeme Vás také informovat o tom, až bude na portálu Evangnet.cz k dispozici aktuální znění Církevního zřízení a církevních řádů, tj. ve znění po 3. zasedání 35. synodu.

Prosíme, věnujte usnesením pozornost. Slouží nám ve všech rovinách života církve, tedy ve sborech, seniorátech i v církvi povšechné.
S usneseními, prosíme, seznamujte vhodným způsobem členy sboru a všechny, o nichž víte, že se o život církve zajímají. Zveřejněte přístup k usnesením na svých webových stránkách, nástěnkách atp.

 

Informace o změnách v povolávání kazatelů

V návaznosti na usnesení synodu Vám posíláme dopis s informacemi o změnách v povolávání kazatelů a příslušné aktualizaci tzv. Praktického rádce pro povolávání farářů a jáhnů ve farních sborech ČCE.

Se srdečným pozdravem z ÚCK

Jaromír Plíšek
vedoucí tajemník

Zjednodušené povolávání kazatelů