Synodní rada ČCE v období XI/2021–XI/2027

25. listopadu 2021

Vážené sestry, vážení bratři,

přijměte oficiální informaci o zahájení funkčního období nové synodní rady ČCE. 

Členové SR se ujali svých funkcí k 22. listopadu.

Alice B. Pištorová
referentka sekretariátu

Synodní rada ČCE 2021–2027