Svolání 3. zasedání 35. synodu ČCE

17. dubna 2021

Vážené sestry, vážení bratři,

v souladu s ustanovením Řádu o správě církve čl. 38 svolává synodní rada ČCE na návrh předsednictva synodu 3. zasedání 35. synodu ČCE na dny 20. – 22. května 2021.

Oficiální písemné svolání přikládáme.

S pozdravem vyřizuje

Alice B. Pištorová
referentka sekretariátu

Svolání 3. zasedání 35. synodu ČCE