Slovo synodního seniora k Adventu

2. prosince 2021

Milé sestry, milí bratři,

za počátku adventní doby přijměte dopis synodního seniora br. Pavla Pokorného.

Alice B. Pištorová
referentka sekretariátu

Slovo k Adventu 2021