Pozvání na zahajovací bohoslužby nového akad. roku ETF UK s instalací farářů Jany Hofmanové a Mikulá

24. září 2021

Vážené sestry, vážení bratři,

přijměte pozvání Evangelické teologické fakulty UK a synodní rady ČCE na zahajovací bohoslužby nového akademického roku ETF UK, při nichž budou uvedeni do službycstudentská farářka ETF Jana Hofmanová a farář pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené Mikuláš Vymětal.

Bohoslužby se konají v neděli 10. října 2021 od 19.30 h v kostele sv. Martina ve zdi (Martinská 8, Praha 1).

Vyřizuje a zdraví

Alice B. Pištorová
referentka sekretariátu

Pozvánka