Pozvání - instalace synodní rady, představení nového zpěvníku

5. října 2021

Milé sestry, milí bratři,

s radostí vám vyřizujeme pozvání na dvě významné a dlouhodobě očekávané celocírkevní akce.

V sobotu 20. listopadu se ve 14 hod. ve sboru v Brně I (v tzv. Červeném kostele) sejde zvláštní zasedání 35. synodu ČCE, při němž bude uvedena do úřadu nová synodní rada naší církve a bude příležitost poděkovat synodní radě stávající. Zvána je široká církevní veřejnost.

O týden později, v neděli 28. listopadu od 15 hod., se budeme moci společně těšit z výsledku mnohaleté práce desítek lidí – dlouho očekávaného nového evangelického zpěvníku.

Slavnost se koná v Praze ve sboru U Salvátora a zváni jsou opět členové všech farních sborů, kazatelských stanic, přátelé církve a všichni, kdo se o zpěvník zajímají.

Podobná setkání pak chystáme ještě dvě – tak, aby byla snadněji dostupná pro více zájemců: 22. ledna v Brně a 23. ledna ve Zlíně.

Prosíme, abyste o obou událostech s dostatečným předstihem informovali ve všech sborech i kazatelských stanicích tak, aby se včas dostaly ke všem případným zájemcům.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou.

Alice B. Pištorová
referentka sekretariátu

Instalace nové SR
Nový zpěvník