Pozvání - instalace synodní rady, představení nového zpěvníku

8. října 2021

Milé sestry a milí bratři,  

promiňte mé opomenutí. Díky upozornění některých z vás doplňuji Informaci, která v zaslané pozvánce nezazněla, a měla zaznít. Je důležitá:

Pro obě nadcházející akce (instalace SR i uvedení nového zpěvníku v Praze) připravujeme i videopřenosy – setkání budeme vysílat živě.
Odkazy na přenosy budou jako vždy umístěny viditelně na hlavní stránce www.e-cirkev.cz.

Omlouvám se a děkuji, že se na to ptáte a zajímáte se.

Srdečně zdraví a pěkné dny přeje

Jiří Hofman
komunikace s veřejností a médii