Nabídka kurzů a stipendií

20. srpna 2021

Milé sestry, milí bratři, 

posíláme vám v příloze dvě nabídky z ekumeny.

Najdete je zároveň vyvěšené na webu ústředí (www.ustredicce.cz). 

ELCA
První je možnost stipendia od spřátelené Evangelické luterské církve v Americe (ELCA) z USA na vzdělávací akce dle vašeho výběru pořádané buď v ČR nebo v jiné zemi. Stipendium je určeno vedoucím pracovníkům v církvi, ať už placeným nebo dobrovolným. Témata vzdělávání nemusí být jen teologická, ale např. i kurz jazyka, vzdělávání v oblasti medicíny, učitelství, informatiky, lidských zdrojů, financí, hudby, ekologie, sociální práce, genderových studií a další. Do výběrového řízení může ČCE za rok vyslat tři lidi.
Podrobnosti včetně termínů pro přihlášení do řízení ELCA najdete v příloze.  

VELKD
Druhá nabídka přišla z Německa od organizace VELKD, která pořádá semináře v Pullachu u Mnichova určené pro faráře nebo spolupracovníky v církvi. Kurzy běží pouze v němčině, takže se předpokládá znalost tohoto jazyka alespoň na úrovni B2/C1. Na tyto kurzy může ČCE za rok vyslat zdarma dva lidi. Víc informací najdete rovněž v příloze.
Pokud vás některý z kurzů VELKD zaujal a chtěli byste se na něj přihlásit, učiňte tak do 30.9. na níže uvedeném kontaktu. Vybírejte kurzy, které začínají nejdříve v listopadu 2021. 

Protože je počet zájemců do řízení obou organizací za ČCE omezený a je povinností mít doporučení ČCE, učiní výběr ze všech přihlášených synodní rada. Pro veškeré dotazy ohledně obou nabídek se obracejte na kontaktní osobu Evu Balcarovou (balcarova@e-cirkev.cz, 603 545 323).

S pozdravem

Eva Balcarová
Oddělení pro ekumenu a vnější vztahy

ELCA
VELKD