Informace z Jeronýmovy jednoty, Jubilejní toleranční dar

22. října 2021

Milé sestry, milí bratři,

blíže se konec října a s ním Den reformace, kdy je zvykem konat ve sborech sbírku na Jubilejní toleranční dar.

Dopis s vyhlášením této sbírky a také informace z letošního Ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty, které proběhlo 10. – 11. září, posíláme v příloze.

Z ÚCK srdečně zdraví

Alice B. Pištorová
referentka sekretariátu