CMS – nové podmínky k 1.1.2021

20. ledna 2021

Milé sestry a bratři,

od 1.1.2021 platí nové podmínky a rozšířená nabídka Církevní mobilní sítě. V příloze posílám manuály jednak pro právnické osoby (sbory), které vystupují ve smlouvě s TMCZ samostatně a též nabídku a ceny pro zaměstnance (tzv. T-Mobile program). Projděte si ceny a nabídky a případně změňte na infolince či prodejně tarify dle potřeby – doporučujeme ale zkusit všechny změny primárně na infolince. SMS zpráva všem administrátorům a účastníkům CMS týkající se nových podmínkách dojde snad ještě v tomto týdnu, nejpozději začátkem dalšího.

Od roku 2013 je z jednání o prolongacích rámcové smlouvy uzavřené s TMCZ patrný konstantní a stále sílící tlak zástupců TMCZ na postupné utlumování resp. cenové znevýhodňování účastníků zařazených v Zaměstnaneckém programu (T-Mobile programu). Jakkoli zástupci TMCZ při vzájemných jednáních dříve přislíbili, že cenové podmínky pro účastníky v Zaměstnaneckém programu nebudou výrazně horší než podmínky pro Oprávněné osoby, není rozdíl v cenách ekvivalentních služeb nabízených v jednotlivých segmentech zanedbatelný. Přestože vyjednávací tým vynakládá mimořádné úsilí, aby dosáhl slev resp. citelnějších výhod i v rámci Zaměstnaneckého programu, čelí nejen ve vztahu k TMCZ, ale i ve vztahu ke zvažovaným konkurenčním nabídkám ze strany jiných operátorů otevřeně deklarované nelukrativnosti tohoto segmentu. Při nedávno skončených jednáních o prolongaci zástupci TMCZ otevřeně uvedli, že pro další období (od r. 2023) možná nebude v Zaměstnaneckém programu udržitelné ani dosavadní portfolio tarifů, ani doposud dosažené ceny.

V souvislosti s výše uvedeným tržním vývojem doporučujeme sborům, aby zvážily, zda dostatečně využívají možnosti provozování služebních SIM karet pro nejužší sborové spolupracovníky, s nimiž probíhá každodenní komunikace o sborových záležitostech (zejména kazatel, kurátor, varhaník, účetní), na IČ sboru. V případě, že o tom rozhodne staršovstvo sboru při stanovení jasných pravidel, mohou být SIM karty nejužších spolupracovníků sboru registrovány na IČ sboru (zařazeny do fakturační skupiny příslušeného farního sboru), čímž se farní sbor stane smluvní stranou příslušné účastnické smlouvy, bude hradit cenu za poskytnuté služby elektronických komunikací a sborem určený administrátor TMCZ bude řešit i většinu záležitostí ve vztahu k TMCZ (změny v nastavení služeb apod.). Jakkoli tento postup může vést k určitému zvýšení platebních závazků sboru, může představovat určitý benefit za nasazení nejužších spolupracovníků, kteří většinou pracují pro sbory bez nároku na odměnu, přičemž náklady na tento benefit nesené farním sborem budou výrazně nižší, než kdyby tyto služby hradili příslušní pracovníci v rámci Zaměstnaneckého programu.

V případě zájmu o konzultaci otázek ohledně CMS se na mě neváhejte obracet.

Přeji vám mnoho dobrého,

Martin Balcar
PR a komunikace 

CMS-2021-Manual-IČ
CMS-2021-Manual-ZAM