Celoživotní vzdělávání kazatelů a kazatelek ČCE

24. srpna 2021

Dobrý den, vážení bratři a vážené sestry,

srdečně vás zveme na Postgraduální kurz pro kazatele a kazatelky ČCE v Daňkovicích, který letos proběhne od 30. srpna do 2. září. Začíná se večeří v pondělí a končí čtvrtečním obědem.

V příloze zasílám podrobný program, abyste věděli, na co se můžete těšit.

Odkaz na přihlašování:

Postgraduální kurz kazatelů ČCE, 30. 8. - 2. 9. 2021 | Přihlášky ČCE (e-cirkev.cz)

Přeji pokojné dny a vše dobré,

Radka Hojková
vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání

Postgraduální kurz kazatelů a kazatelek ČCE 2021 program