Celocírkevní sbírka pro Diakonii ČCE

12. května 2021

Vážené sestry, vážení bratři,

připomínáme konání celocírkevní sbírky pro Diakonii vyhlášené na neděli svatodušní. Dopis náměstka synodního seniora br. Ondřeje Titěry posíláme v příloze.

S pozdravem z ÚCK

Alice B. Pištorová
referentka sekretariátu

Sbírka pro Diakonii 2021