Biblické heslo pro rok 2021

7. ledna 2021

Milé sestry, milí bratři,

přijměte na prahu nového roku pozdravení synodní rady s výzvou, kterou přináší biblické heslo pro tento rok: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec.

Dopis najdete v příloze. 

S pozdravem

Alice B. Pištorová
referentka sekretariátu

Biblické heslo pro rok 2021