Aktuální znění CZ a řádů po 3. zasedání 35. synodu na evangnetu

30. června 2021

Vážené sestry, vážení bratři,

aktuální znění CZ, řádů a dalších předpisů je dostupné 

www.evangnet.cz / ČCE / církevní zřízení.

S pozdravem

Alice B. Pištorová
referentka sekretariátu