Aktuální informace o pomoci zasaženým tornádem

30. června 2021

Milé sestry, milí bratři,

v pátek jsme vás krátce informovali o rychlém vyhlášení sbírky na pomoc lidem, které zasáhlo ničivé tornádo. 

Víme, že mnoho sborů se rozhodlo přispět nedělní sbírkou a/nebo povzbudit individuální či firemní dárce k podpoře této věci. Děkujeme za to. Míra štědrosti a rychlosti, s jakou jste zareagovali, je ohromující a zavazující zároveň: dnes ráno přesáhla částka na sbírkovém účtu 18,5 milionů Kč. A finance dál přichází.

Praktická pomoc na místě je v tuto chvíli naplno zajištěna Diakonií ČCE – od pátku v regionu operují profesionálové a o víkendu se k nim přidaly první týmy dobrovolníků. Po dohodě s dalšími nevládními organizacemi zřídila Diakonie humanitární základnu v břeclavském sboru ČCE a konkrétně působí v obci Hrušky, kde bylo tornádem zasaženo na 180 domů. Pomáhají odklízet škody a mapují potřeby domácností, aby se jim v nejbližších dnech dostalo rychlé materiální i finanční pomoci. Zafungovala zde poměrně unikátní dohoda 9 organizací, takže pomoc bude tentokrát ještě mnohem rychlejší a efektivnější.

Monitorovací týmy Diakonie mají zároveň školení pro jednání s lidmi v krizi. Vedou s nimi rozhovory, ve kterých mapují sociální situaci rodiny, rozsah škod, potřeby domácností a další nezbytné informace. Na základě tohoto detailního mapování pak proběhne druhá vlna finanční pomoci.

O aktuální situaci v místě si můžete podrobněji přečíst na https://www.e-cirkev.cz/aktuality/obec-hrusky-znicena-tornadem-svedectvi-z-mista-pomoci/.
Pro další informace sledujte https://www.diakoniespolu.cz/ nebo https://www.facebook.com/diakoniecce.hrs.

Jménem zasažených i pomáhajících vám děkujeme za velkou finanční, materiální, modlitební i dobrovolnickou pomoc a podporu.

Srdečně zdraví

Jiří Hofman
komunikace s veřejností a médii

18,5_FB-sbirka