Adventní zastavení: česko-americký adventní kalendář a další podněty

27. listopadu 2021

Milé sestry, milí bratři,

nabízíme Vám k adventnímu zastavení tradiční česko-americký adventní kalendář. 

Cyklus krátkých biblických úvah na každý den v dvojjazyčném formátu připravili společně členové Českobratrské církve evangelické a Presbyterní církve USA. Tentokrát nese motto „Pojďme až do Betléma.“ (L 2,15) a šířeji čerpá z textů Starého zákona.

Spolu s dalšími podněty pro adventní dobu vám jej nabízíme ke stažení na https://www.e-cirkev.cz/aktuality/advent-2021/

Srdečně zdraví

Jiří Hofman
komunikace s veřejností a médii