Vážení rodiče, 
prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který nám poskytne důležité informace o Vašem dítěti a bude nám pomůckou pro výběr vhodného asistenta pro Vaše dítě. Děkujeme.

Na tento e-mail Vám bude zaslána kopie vyplněného dotazníku

Osobní údaje účastníka pobytuUlice a číslo popisné/číslo orientační
Název obce
Vplňte včetně mezery (např. 110 00)

Kontaktní údaje zákonného zástupce účastníka pobytu

Doplňující informace k účastníkovi pobytu


v celých kg
v cm

Informace o zpracování osobních údajů:

1. Prostřednictvím ustanovení tohoto článku plní Českobratrská církev evangelická (ČCE) svou povinnost podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
2. V souvislosti s účastí na pobytu zpracovává ČCE jako správce údajů ve smyslu GDPR osobní údaje účastníků pobytu.
3. ČCE zpracovává osobní údaje uvedené v této přihlášce a osobní údaje shromážděné v průběhu pobytu.
4. Osobní údaje podle odst. 2 a 3 jsou zpracovávány za účelem účasti na pobytu z právního důvodu plnění smlouvy.
5. Osobní údaje podle odst. 2 a 3 budou zpracovávány po dobu pobytu a po dobu 1 roku následujících po jejím skončení.
6. ČCE jmenovala v souladu se svými povinnosti podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je možné kontaktovat na telefonním čísle 224 999 220 nebo na e-mailové adrese pravnik@e-cirkev.cz. Více informací naleznete v informaci o zpracování osobních údajů zveřejněné na internetových stránkách ČCE.

sedmmínusdva=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.