Zveme na 40. sbormistrovský kurz

22. února 2023

Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology na 40. sbormistrovský kurz, který proběhne v termínu 17. - 19. 3. 2023 v Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem.

Zveme na 40. sbormistrovský kurz
22. února 2023 - Zveme na 40. sbormistrovský kurz

Témata kurzu:

  • základy sborového dirigování a prezentace nové učebnice Christopha Schäfera „Dirigieren Plus“, zaměřené na techniku dirigování a vývoj osobnosti
  • sborové skladby z různých období pod vedením studentů Semináře církevní hudby Evangelické akademie
  • nové písně a zpěvy z Evangelického zpěvníku
  • příprava na nedělní koncert, kde zazní premiéra „Hymnu podle listu Židům“ na mody Oliviera Messiaena  

Zahájení kurzu bude v pátek 17. 3. 2023 v 19.30 hod. v kapli Sola gratia. Poplatek za kompletní stravu (sobota plná penze, neděle polopenze) a ubytování (2 noci) činí 2670 Kč/osoba. Přihlášku formou jednoduchého e-mailu je možno poslat na adresu 8hEk.3jrVX~oM1~j6.IhTj do  12. 3. 2023. V přihlášce je třeba uvést jméno a příjmení, věk, bydliště a přání o masitou nebo vegetariánskou stravu. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu. Odhlášení z kurzu je možné provést do 14. 3. 2023. 

Na podhostýnské sboropění se opět těší
Ladislav Moravetz
celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické