Zasedání synodní rady ČCE ze dne 29.01.2019

30. listopadu -0001

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 29.01.2019
30. listopadu -0001 - Zasedání synodní rady ČCE ze dne 29.01.2019

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí s návrhem závazného postupu při podání žádosti o vydání pokynu k volbě faráře nebo jáhna a schvaluje jeho rozeslání staršovstvům a seniorátním výborům.

Správa církve

Synodní rada potvrzuje volby členů a náhradníků seniorátních výborů na konventech:

- bratra Marka Vanči seniorem, bratra Jiřího Tenglera náměstkem seniora a bratra Jiřího Svobody náměstkem seniorátní kurátorky Poličského seniorátu na období od 10.11.2018 do 09.11.2024; dále volbu sestry Jiřiny Krištůfkové 1. náhradnicí SV a sestry Jany Kadeřávkové 2. náhradnicí SV z řad presbyterů a bratra Lukáše Klímy 1. náhradníkem a bratra Jana Mikschika 2. náhradníkem SV z řad kazatelů

- bratra Martina T. Zikmunda 1. náhradníkem SV Západočeského seniorátu z řad farářů a Martina Krejčího 1. náhradníkem SV z řad presbyterů na období od 10.11.2018 do 09.11.2024

Synodní rada uděluje bratru Martinu Litomiskému osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE.

Zahraniční sbory

Synodní rada bere na vědomí zápis ze společného setkání s koordinátory pro práci v českých sborech v zahraničí.

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu z partnerské konzultace Presbyterní církve USA v Berlíně.

Synodní rada souhlasí se zapojením ČCE do dalšího ročníku ekumenického projektu Denní čtení a pověřuje ÚCK/Danielu Hamrovou, aby se zúčastnila práce v přípravné skupině.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z konventů v r. 2018, zprávám z jednání seniorátních výborů, zprávám z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.