Zasedání synodní rady 28.06.2022

28. června 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 28. června 2022.

Z
28. června 2022 - Zasedání synodní rady 28.06.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 28. června 2022 projednala celkem 26 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • V rámci zasedání se SR setkala se ses. Martinou Viktorií Kopeckou, farářkou Církve československé husitské a členkou výkonného výboru Světové rady církví (SRC). Tématem setkání byla příprava zářijového valného shromáždění SRC v Karlsruhe, jehož se účastní zástupci ČCE.
 • SR udělila a slavnostně předala osvědčení o způsobilosti k ordinované službě farářky či faráře ČCE ses. Vlastě Groll a Mirjam Markové a br. Janu Lukášovi a Albertu Rocchinimu.
 • SR udělila osvědčení o způsobilosti ke službě kantora/kantorky v ČCE ses. Emílii Adámkové, Štěpánce Cedidlové, Martě Čablíkové, Pavle Hejlové, Janě Kabrdové, Ladislavě Pfeferové a Regině Váchové a br. Tomáši Hejdovi a Marku Peňázovi. Synodní senior a synodní kurátor je pověřili k této službě při slavnostních bohoslužbách v Novém Městě na Moravě v neděli 26.06.2022.
 • SR potvrdila volbu ses. Pavly Jandečkové za farářku ve sboru v Opatově.
 • SR pověřila ses. Elišku Erdingerovou jako pastorační pracovnici ve sboru v Mělníce a br. Kryštofa Veselovského jako pastoračního pracovníka ve sboru Přešticích.  
 • SR udělila br. Martinu Růžičkovi ze sboru ve Zlíně osvědčení o způsobilosti ke službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.
 • SR se zabývala rozdělením úkolů plynoucích z jednotlivých usnesení 4. zasedání 35. synodu ČCE a zprávami z jednání seniorátních výborů.
 • SR se seznámila s projektovým záměrem na rekonstrukci Losova sálu ve farním sboru v Brně II a v souladu s čl. 22 odst. 2 ŘHC vyslovila souhlas s přijetím závazku sboru nad 2 mil. Kč.
 • SR souhlasila s poskytnutím mimořádného měsíčního příspěvku 5 tis. Kč na kancelář 2. náměstka synodního seniora Farnímu sboru v Praze 8 – Libni na období jednoho roku.
 • SR vzala na vědomí rozdělení finančních prostředků na seniorátní diakonické a rozvojové mikroprojekty pro rok 2023.
 • SR se podrobně zabývala náměty pro práci Komise pro lidská práva a přípravou zadání pro příští období.
 • SR se věnovala rizikům při řízení velkých projektů spojených s granty a dotacemi ve farních sborech – zejména s ohledem na udržitelnost projektů, předávání informací, odpovědnost statutárních zástupců i seniorátních výborů. SR se bude nadále průběžně zabývat stavem probíhajících projektů.
 • SR se zabývala možnými opatřeními v rekreačním středisku Běleč nad Orlicí, kterými chce reagovat na zvyšování cen energií.

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).