Výzva k modlitbě

30. listopadu -0001

Výzva synodní rady Českobratrské církve evangelické pro postní dobu.

Výzva k modlitbě
30. listopadu -0001 - Výzva k modlitbě

Milé sestry, milí bratři,

modleme se v předvelikonoční době za ty, kdo jsou v ohrožení života, kdo se neobejdou bez pomoci druhých, kdo jsou na tom zle.

Jsou to lidé v naší blízkosti. O některých víme dobře, o některých jen letmo a vzpomeneme si na ně občas. Můžeme učinit o trochu více. Modleme se za ně.

A také jsou to lidé daleko od nás, lidé, které neznáme jménem. O jejich utrpení se dozvídáme nejčastěji z médií. A často žasneme, jak je možné, že jejich život bez domova, bez jídla a základní lékařské péče je v tak obrovském protikladu s naším zabezpečeným způsobem života!

Modleme se ve shromážděních i v soukromí za ty, kdo se vracejí do válkou zničené Sýrie a hledají, jak žít dál. Modleme se za změnu situace v Jemenu tak, aby se humanitární pomoc dostala k milionům těch, kdo umírají hlady. A pamatujme i na další místa, další trpící.

Čiňme tak ve skvělé naději, že ten, jemuž patří všechna moc i sláva, totiž Kristus, má soucit s utrpením každého člověka, vždyť na sobě zakusil utrpení i smrt. A z Boží moci žije.

Požehnaný předvelikonoční čas přejí

Daniel Ženatý, synodní senior

Vladimír Zikmund, synodní kurátor

Pavel Pokorný, první náměstek synodního seniora

Jiří Schneider, první náměstek synodního kurátora

Ondřej Titěra, druhý náměstek synodního seniora

Eva Zadražilová,druhá náměstkyně synodního kurátora

Přílohy