Materiály ke Svatodušní sbírce 2023 - Pomněnka v Novém Městě n. M.

17. května 2023

V tomto článku najdete informace, materiály a další podklady k celocírkevní Svatodušní sbírce 2023, která proběhne během bohoslužeb v neděli 28. května 2023 ve všech farních sborech a kazatelských stanicích ČCE. 

Svatodušní sbírka 2023 - Domov Pomněnka v Novém Městě na Moravě
17. května 2023 - Materiály ke Svatodušní sbírce 2023 - Pomněnka v Novém Městě n. M.

K letošní Svatodušní sbírce, která podpoří výstavbu Domova Pomněnka pro lidi s Alzheimerovou nemocí, vyhlásil novoměstský farní sbor tzv. matchingovou výzvu: ze svých prostředků zdvojnásobí výtěžek celocírkevní sbírky.

O této výjimečné akci pojednává samostatný článek na webu e-cirkev.cz, a přináší také aktuální informace o stavbě Domova Pomněnka, o využití prostředků vybraných v rámci Svatodušní sbírky a o dalších podrobnostech záměru (sborovým webům zapojeným do rodiny webů ČCE byl již článek nabídnut ke sdílení). 

Pro úspěšnou komunikaci sbírky ve sborech i v jejich okolí nabízíme k využití další materiály z produkce Diakonie ČCE, resp. Farního sboru ČCE v Novém Městě na Moravě:

Komunikační materiály:

Materiály k podpoře sbírky prostřednictvím nákupu propagačních předmětů: