Společná liturgie pro postní neděli

16. března 2023

Česko-americká skupina, která pečuje o partnerství naší církve s Presbyterní církví USA, připravila společnou liturgii pro postní neděli 26. března 2023.

Společná liturgie pro postní neděli
16. března 2023 - Společná liturgie pro postní neděli

Autory jsou farář Jiří Tengler a farářka Barbara Renton. Společný pořad bohoslužby je navrhován na neděli 26. března 2023, ale lze jej využít ke společnému slavení kteroukoli z postních nedělí.

Materiály jsou k dispozici česky i anglicky na této stránce

Další impulsy a náměty pro přemýšlení, modlitby, tvoření a setkávání v postním období 2023 najdete na webu e-cirkev.cz.