Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty 2019

11. dubna 2019

Tradiční velikonoční sbírka podporuje jedno konkrétní stavební dílo v Českobratrské církvi evangelické. Pro rok 2019 vybíráme prostředky pro středočeský Bošín.

Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty 2019
11. dubna 2019 - Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty 2019

Sestry a bratři, milí přátelé,

Velikonoce přinášejí obrovskou naději pro život každého z nás. Přinášejí východisko pro naše životy. Bůh nás nenechal v tomto světě bez pomoci. Z veliké lásky poslal na svět svého Syna – Ježíše Krista, aby nás zachránil. Ježíš se za nás obětoval, zemřel na kříži za naše hříchy, aby nás vykoupil z věčného zahynutí. To je Boží řešení naší zoufalé lidské situace. Každý z nás žije jiný život, jsme různí lidé, ale všichni prožíváme svá trápení a své radosti. Jednou jsme nahoře a jednou dole. Jsou chvíle plné radosti, ale i chvíle trápení a zoufalství. Kromě toho všichni směřujeme ke svému konci. A právě proto se každého z nás týká naděje, kterou nám přináší poselství Velikonoc: Ježíš Kristus za nás nejen zemřel, ale také vstal z mrtvých, přemohl smrt. Byl vzkříšen. Potupná smrt na kříži nebyla posledním slovem. Boží vítězství nad hříchem a smrtí nám přináší nabídku záchrany. Tato nabídka platí stále, dokud trvá Boží milost. Těm, kdo uvěří v Ježíše Krista a přijmou jej jako svého Pána a Spasitele, připravil Bůh věčný život v jeho blízkosti. A už teď je Bůh vede tímto světem, takže se nemusí bát budoucnosti.

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ /Janovo evangelium 8,12/

Na tuto Boží lásku můžeme odpovědět také tím, že otevřeme své peněženky a dáme do sbírky na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Sbírka z velikonoční neděle je určena na opravu střechy kostela a fary ve sboru ČCE v Bošíně.

Jménem Ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty Vás prosíme o podporu tohoto našeho sboru v Bošíně. Loňská sbírka HDL vynesla 926 360 Kč a byla určena sboru v Opatovicích na generální opravu fasády kostela. Za tuto sbírku Vám velmi děkujeme.

Shromážděné dary, prosíme, zasílejte na bankovní účet č.: 7171717171/2700 pod variabilním symbolem: 914200xxxx (xxxx = evid. číslo sboru).

S bratrským pozdravem za Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty
Marek Vanča

Foto: www.bosinkostel.cz