Rozhodování o budoucnosti sboru

30. května 2022

Přinášíme přehled dostupných možností existence společenství v ČCE pro rozhovory o budoucnosti sboru.

Rozhodování o budoucnosti sboru – vějíř možností
30. května 2022 - Rozhodování o budoucnosti sboru

Strategický plán ČCE z roku 2019 ve své V. kapitole Přechod na samofinancování ukládá synodní radě vypracovat materiál o výhodách i nevýhodách různých forem existence společenství v ČCE.

Předkládáme tento materiál členům staršovstev i seniorátních výborů ve dvou základních podobách: jako prezentaci v PowerPointu a jako leták v PDF (vč. verze s tiskařskými značkami). Věříme, že poslouží při rozhovorech o budoucnosti sborů. Budeme rádi, když nám k těmto materiálům g8mMHYqT7.Go své postřehy, podněty a připomínky.