Povolávání farářek a farářů se zjednoduší. Proběhne elektronicky

4. srpna 2022

Ve čtvrtek 4. srpna 2022 byla ve spolupráci se spolkem Evangnet spuštěna elektronická aplikace pro povolávání farářů a jáhnů. Farním sborům ušetří náročnou administrativu a značně zjednoduší celý proces povolání kazatele či kazatelky.

Povolávání
4. srpna 2022 - Povolávání farářek a farářů se zjednoduší. Proběhne elektronicky

Digitální aplikace znamená především konec ručního vyplňování vzorových dokumentů – po zadání několika základních
údajů si je aplikace totiž vygeneruje sama. Týká se to povolacích listin, nájemních smluv, žádostí apod.

U konce je také shánění fyzických podpisů napříč různými kraji a regiony – všechny dokumenty lze nyní podepsat elektronicky z pohodlí domova. Systém se navíc postará o veškerou výměnu dokumentů mezi všemi zainteresovanými orgány - sborem, seniorátním výborem a církevním ústředím. Uřetří tak mnoho cest na poštu a nákladů za poštovné.

Prostřednictvím nové aplikace lze zatím povolat faráře nebo jáhna v jednom farním sboru. Povolání kazatele ve více farních sborech, povolání seniorátních a celocírkevních farářů nebo pastoračních pracovníků prozatím aplikace neumí – v těchto případech se nic nemění.

Aplikaci mohou farní sbory využívat bezprostředně po jejím spuštění. Od 1. října 2022 se už bude povolávání kazatelů či kazatelek odehrávat povinně výhradně přes ni.

Ovládání je intuitivní a stojí především na kontextové nápovědě - v každém kroku uživateli radí, co má následovat a jaké další kroky podniknout. V příslušných fázích sama e-mailovými notifikacemi upozorňuje pověřené členy farních sborů, seniorátních výborů či církevního ústředí, že je čeká nevyřízený krok, který je potřeba učinit. Webové rozhraní je tedy možné používat bez mnohastránkového manuálu. Jednotlivými fázemi procesu bezpečně provede také jednoduchý videonávod.

Pro používání aplikace se uživatel neobejde bez přístupových údajů do Evangnetu a bez funkční e-mailové schránky. Ty by ostatně měli mít všichni sboroví statutáři.

Spuštění aplikace je jedním z dílčích kroků procesu digitalizace církevní správy. Ta má za cíl nahradit zbytečné papírování jednoduchými aplikacemi, šetřit energii i lidské síly a finance na to potřebnější, čím se má církev zabývat: tj. být více službou lidem, méně "úřadem".

Vždyť agenda spojená s povoláváním a volbami farářů tvoří až třetinu veškeré papírové korespondence, kterou dosud církevní ústředí vyřizovalo. Mnohdy bylo nutné zajistit podpisy napříč třemi různými kraji, najezdit desítky či stovky kilometrů a znovu shromáždit a poskytnout údaje, které stejně farní sbor jindy odevzdával pro jiné účely.

Smyslem digitalizace je propojit informační databáze tak, aby k odevzdávce vstupních dat došlo jen jednou a nadále s nimi už systém pracoval, generoval potřebné listiny a celý proces zjednodušoval na nutné minimum. 

V případě jakýchkoliv potíží nebo dotazů se můžete obracet 98m.C%h6jWmKDfd6jWmKf956JTmMFYZsjD.

Ilustrační foto: Torsten Dettlaff, Pexels