Materiály k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 2022

10. prosince 2021

Nabízíme materiály pro ekumenický Týden modliteb za jednotu křesťanů, který se uskuteční od 18. do 25. ledna 2022.

Materiály k týdnům modliteb za jednotu křesťanů
10. prosince 2021 - Materiály k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 2022

Milovaní v Kristu!

Doba šířící se pandemie covid-19 zahalila celý náš svět temnotou. Možná právě uprostřed této tmy a mnohých bolestí toužíme víc než kdy jindy po Světle, které dává naději. To Světlo bylo lidstvu darováno skrze narození Ježíše Krista v Betlémě.

Program letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů nám předkládají křesťané z Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu, kteří se nyní nacházejí v mimořádně těžké situaci kvůli ekonomickému kolapsu jejich země. Tím silněji vyznívají jejich slova o naději a světle! Jak přiléhavé! Tito křesťané z Východu nás zvou vydat se opět na cestu za tímto Světlem – na cestu společné modlitby a rozjímání nad slovem Písma a v ekumenickém společenství. Kéž bychom nezůstali neteční vůči tomuto pozvání.

Nechoďme za hvězdami, které vyjdou a zhasnou. Ty jsou často jen bludičkami. Pojďme podobně jako mudrci z Východu a pokloňme se před Králem králů.

Pojďme společně za Světlem a pak s tímto Světlem do svého okolí, které mnohdy tápe, bloudí a nevidí toto životodárné Světlo. A přece to Světlo svítí! Vydává o něm svědectví také Janovo evangelium 1,5: „To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila.“ Kéž toto Světlo Ježíš osvěcuje i naše putování tímto světem.

          Mgr. Tomáš Tyrlík
         předseda ERC v ČR

Mons. Tomáš Holub
delegát ČBK pro ekumenismus

Materiály ke stažení: 

Modlitby za jednotu křesťanů 2022 (PDF)
Modlitby za jednotu křesťanů 2022 (DOCX)