Letní varhanní kurzy v Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem

11. května 2023

Pozvánka na varhanní kurzy v rekreačním středisku Sola gratia.

Letní varhanní kurzy v Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem
11. května 2023 - Letní varhanní kurzy v Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem

Kurzy jsou určeny varhaníkům a doprovazečům bohoslužebného zpěvu naší církve. Srdečně zveme jak začínající, tak i pokročilejší varhaníky různých věkových skupin, kteří se této službě věnují a potřebují získat nové podněty a zkušenosti pro praxi. Primárně se soustřeďujeme na:

  • doprovod známých písní i nových zpěvů z církevního zpěvníku
  • rozšíření varhanního repertoáru (volné formy i chorálové předehry)
  • základy varhanní hry (rady ke cvičení, interpretační otázky, rejstříkování)
  • improvizaci (předehry, alternativní doprovody) a hymnologické komentáře.

Termíny kurzů:

  • 14.–16. 8. 2023: kurz pro mládež (1. kurz)
  • 16.–18. 8. 2023: kurz pro absolventy a studenty SCHEA (2. kurz)
  • 18.–20. 8. 2023: kurz pro střední generaci a seniory (3.kurz).  

Náplň kurzů bude zaměřena na písně, zpěvy a hudbu autorů, kteří v letošním roce mají výročí: Jan Blahoslav, Jacques Berthier, William Henry Monk, Magdalena Horká, Miloslav Hájek, Miroslav Heryán, Jan Janca, Max Reger, Sigfrid Karg-Elert a Jacques-Nicolas Lemmens.

Ceny kurzů

Ubytování a kompletní stravování máme zajištěné v penzionu Sola gratia.

Poplatek 1. kurzu pro mládež (cena za ubytování a kompletní stravu) je ve výši 2000 Kč / osoba.

Poplatek 2. a 3. kurzu je ve výši 2800 Kč.

Zahájení každého kurzu je v 16:00 hod. v den příjezdu. Každý kurz končí obědem v den odjezdu.

Přihlašování

Zájemci se mohou přihlásit do 1.8.2023 mailem na adresu: moravetz@e-cirkev.cz. V jednoduché přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu, termín kurzu, sbor ČCE, telefon a příp. požadavky ke stravě. Nelze se přihlásit pouze na část kurzu. Po přihlášení každý uchazeč obdrží materiály a pokyny k samostatné přípravě.

Na muzicírování a na příjemné společenství se těší lektoři kurzů Ester Moravetzová a Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor ČCE.