Konference o potenciálu církevních staveb

22. července 2020

Zveme do Hodslavic, kde se v sobotu 24. října 2020 od 14.00 koná konference o církevních stavbách.

Konference o potenciálu církevních staveb
22. července 2020 - Konference o potenciálu církevních staveb

Jak může architektura církve motivovat své okolí?
Jak efektivně využít potenciál církevních nemovitostí?
Jak mohou sbory přemýšlet v rámci krátkodobých a dlouhodobých stavebních cílů?


To vše v kontextu odluky církve od státu. Cílem je motivovat jednotlivce i sbory k odvaze
mít vize, dělat rozhodnutí a sbližovat občanskou společnost prostřednictvím architektury.
Určeno nejen pro všechny angažované faráře a farníky.

Konference se koná v nově rekonstruovaném prostoru hodslavického evangelického kostela.

 

Hosté a program:

14:00 Maroš Klačko / farář ČCE Smíchov
Pochází ze Slovenska, rok žil v Nizozemí a další pak v Londýně. Studoval matematiku, fyziku a evangelickou teologii na Karlově univerzitě v Praze. Působil v Pardubicích, Neratovicích, Novém Městě pod Smrkem a Jindřichově Hradci. V roce 2017 se ve sboru na Smíchově spolu se staršovstvem rozhodl uspořádat architektonickou soutěž na revitalizaci kostela dle současných potřeb sboru.


14:30 Marek Štěpán / architekt, sochař
Spolu se svou ženou Vandou zakladatel Atelieru Štěpán. Jeho moderní architektura vyrůstá na konzervativních kořenech. V letech 2006 - 2012 byl poradce kancléře prezidenta republiky ve věcech architektury, od roku 2016 vede na VUT Laboratoř sakrálního prostoru. Je známý svými sakrálními stavbami, o jejichž kvalitě svědčí významná ocenění, např. kostel sv. Václava v Sazovicích byl vybrán jako mezi 10 nejlepších staveb světa roku 2017, nyní je čerstvě ve finále ceny za sakrální architekturu Fundazione Frate Sole.


15:30 Josef Suchár / římskokatolický kněz Neratov
V roce 1986 byl tajně vysvěcen na kněze. Od roku 1993 spravuje Římskokatolickou farnost Neratov. V tamním kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterému se koncem 50. let propadla střecha, tehdy rostly stromy. Spoluzaložil sdružení Neratov, které se postupně zaměřilo na pomoc dospělým s lehkým mentálním postižením a postiženým dětem. Sdružení provozuje chráněné dílny, hospodu, jídelnu, obchod a rekreační zařízení. Sdružení také dále opravuje místní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který dostal unikátní skleněnou střechu ve tvaru kříže. Dnes se zde konají pravidelné bohoslužby i poutní slavnosti a koncerty.


16:00 Jakub Filip Novák / architekt
Spoluzakladatel studia No Architects, specialista na stavební právo a publicista. Spoluzaložil diskuzní platformu Versus architekt a konference Inventura urbanismu. Působil na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, je spoluautorem Metropolitního plánu Prahy a Pražských stavebních předpisů.


Následuje volná diskuze s hosty, občertvení ve Staré škole a závěrečná hudební performance v kostele. Svou účast, prosíme, předem registrujte na e-mailu hodslavice@evangnet.cz (počet účastníků).

Přílohy