Situace na Ukrajině - výzva k mapování kapacit pomoci

23. února 2022

Milé sestry, milí bratři,

v reakci na aktuální dění na Ukrajině se na vás z pověření synodní rady obracíme s naléhavou prosbou o spolupráci. Podrobnosti naleznete v přiloženém dopise SR.

Prosíme, abyste tuto žádost projednali v rámci staršovstev, a také ji tlumočili širšímu okruhu členů i přátel sboru.

Budeme vděčni, pokud se k nám rámcové informace prostřednictvím vyplněných dotazníků dostanou do konce února.

S díkem za spolupráci i za vaše srdce otevřená pomoci potřebným

Alice B. Pištorová
referentka sekretariátu

Milé sestry, milí bratři,

s velkým pohnutím sledujeme záběry okupačních vojsk na východě Ukrajiny. Plni obav posloucháme zhoubnou rétoriku těch, kteří si násilím přisvojují moc a ohýbají pravdu a právo ve svůj prospěch.

Myslíme na osudy nevinných lidí, na přátele a rodiny našich ukrajinských bratří a sester, spoluobčanů, kolegů, sousedů… A zůstáváme s nimi v modlitbách. Prosíme o moudrost a odvahu pro všechny, kteří mohou v dané situaci přispět k ukončení konfliktu.

Zároveň hledáme cesty, jak alespoň částečně pomoci zmírnit utrpení a strach z hrozící války.

Prostřednictvím Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE nadále monitorujeme aktuální situaci přímo na Ukrajině. Pracovníci Diakonie zůstávají v úzkém kontaktu s tamějšími partnerskými organizacemi. Jsou připraveni – mimo jiné ve spolupráci s dalšími humanitárními organizacemi z celé Evropy – poskytnout pomoc při evakuaci osob nebo dodávkách základní humanitární a zdravotnické pomoci.

Pokud by k nám přišel větší počet uprchlíků, chceme být připraveni nabídnout rychlou a účinnou pomoc.

S konkrétní prosbou se proto obracíme také na vás. Prosíme, dejte nám vědět, zda a v jakých počtech byste byli schopni poskytnout zázemí lidem na útěku před válkou, pokud by se ukázalo, že je toho v České republice třeba.

Sborové prostory často nabízejí možnost alespoň provizorního a krátkodobého přístřeší se základním hygienickým zázemím. Přicházejí i konkrétní nabídky jednotlivých členů církve, kteří jsou ochotni ubytovat potřebné také u sebe doma. Děkujeme za to! A prosíme, dejte nám o tom vědět, abychom mohli vytvořit seznam míst pomoci. Vyplňte krátký dotazník na webové adrese: bit.ly/Ukrajina2022.

V následujících dnech bude ještě o mnoho více záležet na tom, jakým informacím se dostane pozornosti. Považujme za součást křesťanské odpovědnosti poměřovat vše měřítkem lidskosti a věrnosti pravdě, evangeliu. Buďme i v tomto ohledu odpovědní a nedávejme prostor informačním mlhám, v nichž bují nenávist a dostává prostor zlo.

Pán Bůh nás ochraňuj před malomyslností a daruj nám Ducha odvahy i rozvahy,

Jiří Schneider                                                                         Pavel Pokorný
synodní kurátor                                                                       synodní senior

Dopis