Postní zastavení na každý den; aktualizovaná mimořádná opatření

27. února 2021

Milé sestry, milí bratři,

ve spolupráci s našimi partnerskými církvemi v USA vznikla knížečka postních zastavení, která navazuje na podobnou tradici společných adventních pobožností.

Postní meditace jsou koncipovány od 1. března do Velikonoc (začínají symbolicky v den zpřísňujícího se lockdownu v Česku). Nabízíme Vám je k jakémukoli využití: http://e-cirkev.cz/res/archive/016/001657.pdf

Na https://www.e-cirkev.cz/aktuality/materialy-pro-postni-obdobi/ je materiál k dispozici také ve formátu DOCX pro lepší následnou práci s textem.

Zároveň jsme dnes opět aktualizovali mimořádná opatření pro konání bohoslužeb, duchovní péči a sborové aktivity. Najdete je na tradičním místě: https://ustredicce.e-cirkev.cz/aktuality/aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/

Přejeme zdraví a nadějný výhled.

Jiří Hofman
komunikace s veřejností a médii