Zasedání synodní rady 08.03.2022

8. března 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 8. března 2022.

Zasedání synodní rady 08.03.2022
8. března 2022 - Zasedání synodní rady 08.03.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 8. března 2022 projednala celkem 30 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • SR vzala na vědomí zprávy z jednání seniorátních výborů a zápis z komitétu členských církví Světového luterského svazu v Česku
 • SR jednala o pomoci nově příchozím občanům Ukrajiny, o aktuální koordinaci nabídek farních sborů a o spolupráci s Diakonií ČCE
 • SR vzala na vědomí podklady pro setkání se zahraničními partnery (Kulatý stůl) 9.–11.03.2022
 • SR udělila ses. Šárce Grauové osvědčení způsobilosti ke službě výpomocné kazatelky 
 • SR souhlasila se zapsáním br. Marka Belzy mezi kandidáty služby v církvi
 • SR pověřila br. Zdeňka Turka dobrovolnou duchovenskou službou ve věznici v Oráčově do r. 2026
 • SR jmenovala ses. Jitku Klepetkovou členkou Poradního odboru pro práci s lidmi s postižením
 • SR pověřila koordinátory pro práci v českých sborech v zahraničí na období do r. 2025:
  • br. Miroslava Pfanna pro Ukrajinu
  • br. Pavla Šebestu pro Rumunsko a Srbsko
  • br. Petra Grendela pro Polsko
 • SR vzala na vědomí zprávu o činnosti celocírkevního kazatele br. Mikuláše Vymětala za rok 2021
 • SR se setkala se superintendentkou Evangelické církve metodistické ses. Ivanou Procházkovou
 • SR se setkala se zástupci FS ČCE v Praze-Braníku, seznámila se s projektem rekonstrukce branického kostela a vyslovila souhlas s přijetím závazku sboru nad 2 mil. Kč (dle čl. 22 odst. 2 Řádu o hospodaření církve)