Testování zaměstnanců ČCE na covid-19

Všichni zaměstnanci ČCE jsou v souladu s mimořádným opatřením ministra zdravotnictví povinni dvakrát týdně s rozestupem alespoň tří dnů podstoupit rychlý antigenní test na covid-19 určený pro sebetestování. Bližší informace zaměstnanci obdrží e-mailem. Zaměstnanci výsledek testu zaměstnavateli hlásí prostřednictvím tohoto formuláře:

Vyberte jednu z nabízených možností


Vyberte jednu z nabízených možností
Vyberte jednu z nabízených možností


Informace o zpracování osobních údajů

  1. Prostřednictvím této informace plní Českobratrská církev evangelická (ČCE) svou povinnost podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
  2. V souvislosti s hlášením výsledků testů na covid-19 zpracovává ČCE jako správce údajů ve smyslu GDPR osobní údaje svých zaměstnanců.
  3. ČCE zpracovává osobní údaje uvedené v tomto formuláři po dobu 90 dní v souladu s mimořádným opatřením ministra zdravotnictví.
  4. Osobní údaje podle odst. 2 a 3 jsou zpracovávány z důvodu plnění právní povinnosti.
  5. ČCE jmenovala v souladu se svými povinnosti podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je možné kontaktovat na telefonním čísle 224 999 220 nebo na e-mailové adrese pravnik@e-cirkev.cz. Více informací naleznete v informaci o zpracování osobních údajů.
čtyřiplusdva=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.